„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Fotograficzna pamiątka z lubelskiego trójkąta turystycznego – magiczne foto-lustro”

mająca na celu utworzenie miejsca pracy oraz stworzenie dla siebie źródła dochodu. Promowanie regionu-zdjęcie z foto-lustra jako pamiątka z odwiedzonych turystycznych zakątków lubelszczyzny.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this